Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertwijfeling is lijden. Gescheiden te zijn van wat men liefheeft is hjden; vereenigd te zijn met wat men niet hel heeft, is lijden; niet te bereiken wat men begeert, is lijden. Kortom, de verschillende vormen waarin men vastkleeft aan het leven, is lijden. Dit, broeder, noemt men de heilige waarheid omtrent het lijden.

Wat, broeder, is dan de heilige waarheid omtrent het ontstaan van het lijden? Dat is de dorst, die van wedergeboorte tot wedergeboorte voert, die vergezeld gaat van lusten en hartstochten, die zich overal wil verzadigen; het is de dorst naar wellust, de dorst naar het leven, de dorst naar ijdelheden Dit noemt men, broeder, de heilige waarheid omtrent het ontstaan van het hjden.

Wat is dan, broeder, de heilige waarheid omtrent de verlossing van het hjden? Dat is het volkomen rustelooze streven naar ontkoming van dien dorst; de bevrijding, de verlossing er van. Dit noemt men, broeder, de heilige waarheid omtrent de verlossing van het hjden.

Wat is dan, broeder, de heilige waarheid omtrent den weg die leidt tot de verlossing van het hjden? Dat is de heihge, achtvoudige weg, die bestaat uit: de juiste erkenning, het juiste besluit, de juiste spraak, het juiste handelen, den juisten wandel, het juiste streven, het juiste denken, het juiste zelfonderzoek. Dit noemt men, broeder, de heilige waarheid omtrent den weg die leidt tot de verlossing van het hjden.

Nadat nu de meester op deze wijze de vier hoeksteenen der leer had geplaatst, begon hij het gansche gebouw op te richten om het te maken tot een ruim

Sluiten