Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaligheid; hier gaat de weg naar de hoogste gelukzaligheid."

— O, jonge man; indien er eens een onervaren kind was, niet in staat tot verstandig nadenken. Dit kind voelde nu in een tand een brandende, stekende, borende pijn. En het kind ging naar een kundig en beproefd geneesheer en klaagde hem zijn nood. „Kunt u, eerwaardigste, niet door uw kunst bewerken dat ik in dezen tand inplaats van pijn, een gevoel van genot en welbehagen ondervind?" En de geneesheer antwoordde: „Kindlief, mijn kunst reikt slechts tot het stillen van pijn." Maar het onverstandige kind begon te klagen: „Ik heb reeds zoo lang een brandende, stekende en borende pijn in dezen tand uitgestaan, het zou toch billijk zijn als ik nu tot vergoeding een aangenaam gevoel, een zoet genot kon hebben. En ook heb ik gehoord dat er kundige, beproefde heelmeesters zijn, wier kunst zoover gaat; daarom dacht ik dat u een van hen waart." Hierop ging dit onverstandige kind naar een wonderdokter uit het land der Gandharen, een marktschreeuwer, die door een openbaar uitroeper op de hoeken der straten met tromgeroffel en hoorngeschal het verkondigen: Gezondheid is het hoogste goed; gezondheid is het doel der menschheid! Bloeiende, blakende gezondheid, welzijn in alle ledematen, in alle aderen en in alle zenuwen, - zooals de zalige goden genieten, kunnen ook de zwaarst zieken tegen een geringe offergave bij mij vinden!"

Tot dezen wonderdokter begaf zich nu het kind en klaagde hem zijn nood: „Kunt u niet, eerwaardigste,

Sluiten