Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogste zaligheid? Nu, over enkele weken hoop ik aan de voeten van den Volmaakte te zitten en de leer der verlossing van zijn eigen lippen te vernemen, als een kind dat zijn heerlijk voedsel uit de moederborst zuigt. Ook gij moest daarheen gaan om de juiste opvatting te vernemen en tot het inzicht te komen, hoe verkeerd de uwe is geweest. Maar zie: het schijnsel der maan heeft zich teruggetrokken van den drempel der hal,'wij moeten dus reeds ver in den nacht zijn. Laten wij óns dan thans te slapen leggen.

— Zoo als u belieft, broeder, antwoordde de Volmaakte vriendelijk. En terwijl hij zich dichter in zijn mantel hulde, strekte Buddha zich uit op zijn mat in de houding van een rustenden leeuw, zich steunende op den rechterarm en met de linkervoet bp de rechter liggende.

Met de gedachte aan het uur van ontwaken, sliep de Volmaakte dadehjk in. •

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Halfweg het doel.

Toen bij de eerste morgenschemering de Volmaakte ontwaakte, zag hij hoe de pelgrim Kamanita in groote haast zijn mat oprolde en zijn veldflesch omhing, waarna hij naar zijn staf zocht, dien hij, daar deze in den hoek omgevallen was, niet dadehjk vond. Al zijn bewegingen gaven den indruk van iemand die de grootste haast heef t.

Sluiten