Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonden en is zelf alleen komen wandelen. Vermoedelijk heeft hij zich verlaat en is hier of daar binnengegaan; misschien wel in de voorstad, wij waren juist onderweg om hem te zoeken.

— O, zoekt ijverig, vindt hem!

— Zelfs indien wij wisten waar de Volmaakte zich bevond, zou het toch niet aangaan den gewonden man tot hem te brengen, meende de grijsaard. Het schudden onderweg zou zijn toestand snel doen verergeren, en zelfs indien hij het uithield, zou hij stervende aankomen en zijn geest zou niet meer in staat zijn de woorden van den Volmaakte op te vangen. Wanneer hij zich daarentegen nu rustig houdt en door een kundig heelmeester behandeld en met zorg verpleegd wordt, is er hoop dat hij in zoover weer tot kracht komt, dat hij Buddhas taal zal kunnen aanhooren.

Doch Kamanita wees ongeduldig op de baar.

Geen tijd — sterven — neemt mij mede — hem alleen maar zien — aanraken — zalig sterven.

De grijsaard trok zijn schouders op en keerde zich tot de jongere monniken:

— Deze arme man beschouwt den zegerijken Volmaakte als een godsbeeld, bij wiens aanraking de zonden worden geboet.

Hij heeft in den Volmaakte zijn vertrouwen gesteld, Sariputta, al heeft hij er nog geen begrip van, zeide de andere monnik, waarbij hij zich over den gewonde heen boog om te onderzoeken hoe ver zijn krachten nog gingen. Wellicht kon men het toch wagen ; het doet mij leed voor den armen man en ik geloof dat

Sluiten