Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is dan zeker moeielijk te bereiken?

Het is gemakkelijk genoeg, antwoordden allen tegelijk. Maar niemand onzer is er geweest. Waarom zouden we er ook heengaan? Nergens kan"het sqhooner zijn hier. De enkelen die er geweest zijn, gingen er nimmer voor» den tweeden keer heen.

— Waarom niet? .

De witgekleede wees naar den vijver. — Ziet u daarginds dien roodgekleede, dicht bij den anderen oever? Hij is er eenmaal geweest, doch dat is lang, lang geleden. Zullen wij hem eens vragen of hij later weder naar de oevers van den Ganga is gevlogen?

— Nooit meer, kwam onmiddelijk het antwoord van den roodgekleede.

— En waarom dan niet?

— Vlieg er zelf heen en haal u het antwoord.

— Zullen wij? In gezelschap van u durf ik het wel.

— Ik wil nog wel daarheen maar nu niet.

Van een boschje in de nabijheid kwam een groep der zaligen aanzweven. Als in een elfendans vormden zij een kring om het struikgewas op de weide en terwijl de kring zich opende, greep de uiterste — een lichtblauwe — de hand der witte. Uitnoodigend bood zij Kamanita de andere hand.

Hij dankte haar met een glimlach doch schudde ontkennend het hoofd.

— Nu wil ik nog maar hever toekijken.

— Ja, neem uw rust en ontwaak geheel! Tot weerziens! En meegevoerd door de hchtblauwe, zweefde zij verder in dien luchtigen dans.

Sluiten