Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij den eersten aanval van duizeligheid voert de aandrift tot zelfbehoud hem weer weg. Toen hij opnieuw rustig door het open dal zweefde, dacht hij:

— Thans begrijp ik waarom de witte gedaante zeide dat ik nog niet bij den koraalboom was geweest. Op dat oógenblik kon ik nog niet weten wat zij met droomgestalten bedoelde, maar nu weet ik het, want in het afgeloopen leven heb ik ze zelf gezien. En nu begrijp ik ook waarom ik mij hier bevind. Jk wilde Buddha gaan opzoeken in het Mangobosch te Rajagaha. Door mijn plotselingen, gewelddadigen dood werd mij dit verhinderd, doch mijn vrome wensch is mij ten goede gerekend en zoodoende ben ik dan hier gekomen in het rijk der zaligheden alsof ik aan zijn voeten had gezeten en gestorven ware in zijn zaligmakende leer. Mijn pelgrimstocht is dus niet vergeefs geweest.

Weldra was Kamanita het meer weder genaderd, waar hij zich neerhet op zijn lotusroos, als een vogel die zijn nest opzoekt.

VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. De knop opent zich.

Op eenmaal scheen het Kamanita toe alsof er iets begon te leven, alsof er zich iets onder hem bewoog. In het kristalheldere water ontwaarde hij onduidehjk een schaduw die naar boven kwam. Het water begon

Sluiten