Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebonden; om zijn enkels had hij ijzeren ringen door schakels verbonden; van deze gingen weer dubbele ketenen naar zijn halsring en hieraan waren twee andere ketenen bevestigd, die door twee der krijgslieden werden vastgehouden. Evenals bij een misdadiger die naar de gerechtsplaats wordt gebracht, hing er een guirlande van kanaverabloemen om zijn nek: zijn hoofd was bestrooid met roode steenaarde, hetgeen hem met zijn verward hoofdhaar, met den baard die hem tot bijna in de oogen was gegroeid en in vereeniging met zijn harige borst, een nog woester voorkomen gaf.

Van uit dit masker bliksemden mij een paar oogen te gemoet, maar ook even kort als een bliksemstraal; toen ging zijn bhk weer omlaag en dwaalde schuw langs den grond, als die van een gevaarlijk dier.

Wien ik voor mij had, behoefde ik niet te vragen, zelfs nu de kanaverabloemen dat onheilspellende zinnebeeld van zijn naam bedekten: de keten vanmenschenduimen. ')

— Nu, Angulimala, verbrak Satagira de stilte — herhaal voor deze edele maagd, wat je op de pijnbank bekend hebt omtrent den moord op den jongen koopman Kamanita uit Ujjeni.

— Kamanita werd niet vermoord, antwoordde de roover met een nijdig gebrom — hij werd gevangengenomen en in overeenstemming met onze gebruiken omgebracht.

En hij vertelde met weinige woorden hetgeen mijn vader mij daaromtrent medegedeeld had.

') Angulimala = vingerkrans.

Sluiten