Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was scheiding ten gevolge van omstandigheden of door den dood hun jammerlijk levenslot. Doch gelukkig of ongelukkig — hun liefde was dezelfde.

Zoo zagen zij zich ook terug in andere tijden, toen de menschen machtiger waren dan nu; in die eeuwig onvergetelijke heldendagen, toen hij zich uit haar armen moest losrukken om zijn strijdolifant te gaan bestijgen en uit te trekken naar Hastinapura, ten einde zijn vrienden de Pandavervorsten bij te staan in hun krijg tegen de Kaï-uingers; waar hij, strijdende aan de zijde van Arjuna en Krishna op Kurukshetras vlakte den heldendood stierf. En toen zij het bericht van zijn dood vernam, besteeg zij met al haar slavinnen den reuzenbrandstapel voor het paleis en stak dien met haar eigen hand aan.

En weder zagen zij zich terug in vreemde streken met een andere natuur. Het was niet meer het dal van den Ganga met deszelfs prachtige, paleisachtige steden, waar schitterend gewapende krijgslieden, trotsche brahmanen, rijke burgers en vlijtige handwerkslieden de straten bevolkten — met deszelfs rijstvelden en honderdstammige vijgenboomen, palmenbosschen, uitgestrekte wouden met olifanten en tijgers en den Himawat met zijn verbhndende sneeuwtoppen in de verte.

Dit dal met zijn veelzijdige tropische pracht, dat zoo menigmalen het tooneel van hun gemeenschappelijk leven was geweest, alsof er geen ander in de wereld bestond, verdween nu geheel en al — het verdween om plaats te maken voor een dorder en ruwer land.

Sluiten