Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgeeft, zoo heeft de schrik toch alreeds zoo om zich heen gegrepen, dat reizigers slechts in groote gewapende troepen zich in de boschrijke Oostelijke richting durven te begeven. U schijnt daar blijkbaar nog niet van gehoord te hebben; u leeft slechts in uw verdriet, zooals het een trouwe vrouw betaamt, die bedrogen is geworden voor het geluk van haar leven.

— Inderdaad heb ik hooren spreken over een vermetele rooverbende, antwoordde ik, doch uw naam werd er niet bij genoemd, wat dan ook de reden was, dat ik met zekerheid meende uw geest voor mij te zien.

— Dat Satagira mij wel heeft hooren noemen, daar kunt u gerust op wezen, maar dat hij goede redenen heeft, overtuigd te zijn dat het de echte Angulimala is en nog meer om hem te vreezen, zoo ben ik er zeker van, dat hij niet slechts zal reizen onder een sterke bedekking, maar ook andere voorzichtigheidsmaatregelen zal aanwenden om mij te overlisten. Hoewel nu de bende die ik aanvoer niet overtalrijk is, zal toch niets hem kunnen helpen, in geval ik slechts met zekerheid kan te weten komen op welk uur hij vertrekt en welken weg hij neemt. En dit is het, wat ik met uw hulp hoop te weten te komen.

Al had ik tot nu toe zonder een woord te uiten naar zijn verklaring geluisterd, daar ik als het ware door hem behekst werd en niet bedacht hoeveel ik daardoor reeds van mijn waardigheid verloren gaf, zoo richtte ik mij echter bij dit voorstel verontwaardigd op, en vroeg hem, wat hem wel het recht gaf te vooronderstellen, dat ik zoo diep gezonken zou zijn om een dief en moordenaar tot mijn bondgenoot te maken.

Sluiten