Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Bij een bondgenoot, antwoordde Angulimala onverstoorbaar, is de hoofdzaak dat hij vertrouwbaar is en u zult wel gevoelen dat u in deze zaak, volkomen op mij vertrouwen kunt. Ook ik heb uw hulp noodig, want slechts door deze kan ik met zekerheid te weten komen hoe ik handelen moet. Wel heb ik een goede bron voor inlichtingen, waardoor ik dan ook de voorgenomen reis van Satagira ben te weten gekomen, doch daar hij met zorg valsche geruchten laat verspreiden, kon deze reis ook wel eens voorgewend zijn. Doch wederkeerig hebt u ook mij noodig, aangezien een fier en edel gemoed in een geval als dit, slechts bevrediging kan vinden in den dood van den verrader. Indien u een man waart, zoudt u hem zelf dooden. Maar daar u een vrouw zijt, hebt u mijn arm noodig.

Ik wilde hem verontwaardigd terugwijzen, doch hij strekte zijn hand uit en gaf mij met zulk een gebiedende beweging te verstaan dat hij nog niet alles gezegd had, dat ik tegen mijn wil zweeg.

— Dit, edele vrouwe, is de wraak. Maar er is nog iets anders en gewichtigers. Voor u is het, het aanstaande geluk te grijpen; voor mij, hetgeen geschied is, te herstellen. Met reden zegt men van mij, dat ik wreed en zonder mededoogen ben voor menschen en dieren. Ja, ik heb duizenden handelingen gepleegd, waarvan een enkele genoeg zou zijn om iemand voor duizenden jaren of langer in de hel te brengen, indien ten minste de priesters gelijk hebben. Maar ik had een geleerde en wijze vriend, Vajacravas, die door het volk als een heilige vereerd wordt en op wiens graf ik dan ook

Sluiten