Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den beruchten Angulimala in vermetelheid niets toe te geven en zoo hij zich werkelijk voor hem uitgeeft ten einde zich door zijn naam aanhangers te verschaffen, dan schijnt hij ook zeker van plan een of andere vermetele daad te plegen. Daarom is het noodig eenigzinsvoorzichtig te zijn.

Op een klein, met edelsteenen ingelegd tafeltje naast Satagira lag een zijden doek. Hij nam deze op en droogde er zijn voorhoofd mede af, waarbij hij opmerkte dat het niettegenstaande het vroege jaargetijde al zeer warm was. Ik begreep echter zeer goed dat het de angst voor Angulimala was, die hem het zweet uit de poriën dreef, maar inplaats van medelijden voor hem te voelen, wekte dit gezicht eerder verachting bij mij op. Ik zag dat hij geenszins een held was en verwonderde mij er over, welk gelukkig toeval hem wel geholpen moest hebben dat hij Angulimala gevangen had kunnen nemen; den man, die mij toescheen als de geduchte Bhima uit Marabharata, aan wiens zijde gij zelf, mijn gehefde Kamanita, op de vlakte van Kurukshetras gestreden hadt. —

— Nu kan ik echter niet met een zekere legermacht naar die dorpen gaan. Ja, ik wilde hever niet meer dan een dertig ruiters met mij medenemen. Des te noodzakehjker is het daarom om voorzichtig te zijn en met beleid te werk te gaan. Hierover heb ik nu juist beraadslaagd met mijn getrouwen Panduka en hij heeft mij een goed voorstel gedaan dat ik je ook wil mededeelen, opdat je gedurende mijn afwezigheid geen overdreven angst omtrent mij behoeft te hebben.

Sluiten