Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze woorden had ik nauwkeurig overwogen, want zoo dwaas is namelijk onze trots, dat het mij zelfs, nu ik mij tot de handlangster van een moordenaar maakte, een onverdragelijke gedachte was, in zijn oogen lager te staan dan ik werkelijk stond.

Niet minder overlegd waren mijn volgende woorden:

— Maar gij zult geen syllabe van mij te hooren krijgen, indien gij mij niet vooraf belooft, dat gij hem slechts zult dooden, maar niet martelen en dat gij alleen hem zult dooden, maar niemand van zijn volgelingen, tenzij uit zelfverdediging. Ik zal u een plek aanwijzen waar gij geheel alleen en zonder een algemeen gevecht hem doodelijk kunt treffen. Dit moet gij mij beloven met een plechtigen eed. Gij kunt mij anders dooden, maar zult geen enkel woord van mij te weten komen.

— Zoo waarlijk ik tot heden Kalis trouwe dienaar ben geweest, verklaarde Angulimala — zoo waarlijk zal ik niemand van- zijn volgelingen dooden en zal hijzelf geen martelingen te verduren hebben.

— Goed, zei ik; zoo wil ik dan op u vertrouwen. Luister nu en geef nauwkeurig acht op hetgeen ik u ga mededeelen. Zoo gij hier in de stad spionnen hebt, zult gij wel reeds te weten zijn gekomen dat er maatregelen zijn genomen om morgen de roovers te gaan aanvallen. Dit is echter alleen maar gedaan voor den schijn. In werkelijkheid wil Satagira vergezeld van een dertigtal ruiters nog heden, een uur na middernacht, de stad verlaten door de Zuidelijke poort en met een omweg door het heuvelland naar het Oosten ombuigen.

Verder gaf ik hem een nauwkeurige beschrijving van

Sluiten