Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opmerkzaamheid in de hoogste mate gespannen was. — Wat heeft hij te maken met uw raadselachtig gedrag en wat kan het mij voor nut aanbrengen, zijn naam te hooren ?

— Alleen door te vernemen den naam van hem, dien men den Zegerijke noemt, antwoordde Angulimala, is als een eerste lichtstraal voor wien in het duister zit. Doch ik wil u alles mededeelen, wat mij heden overkomen is en hoe daardoor mijn leven een tegenovergestelde richting is uitgegaan. Want waarlijk, ik heb het niet het minst aan u te danken, dat dit heden juist zoo moest geschieden.

Reeds den eersten avond had mij getroffen een zeker fatsoen in zijn geheele optreden, een zeldzame tegenstrijdigheid met het overigens woeste en ontembare in zijn .wezen, en nog meer opvallend was de ongekunstelde waardigheid waarmede hij naast mij plaats-nam op de bank, als iemand die zich in tegenwoordigheid van zijn gelijke gevoelt.

VIER EN DERTIGSTE HOOFDSTUK. De speerhel.

Ik stond heden, ving hij aan, eenige uren na zonsopgang aan den rand van het bosch; mijn blikken gewend naar de torens van Kosambi, geheel vervuld van mijn wraak op Satagira en terwijl ik de vraag overwoog

Sluiten