Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte bevindt zich thans in het Sinsapabosch. Begeef er u morgen heen, doch eerst tegen den avond. Want dan hebben de monniken hun zelfoverdenking geëindigd en verzamelen zich bij den ouden Krishnatempel, waar dan de Verhevene tot hen en de overige aanwezenden zal spreken.

Tegen dien tijd komen er namelijk vele mannen en vrouwen uit de stad om den Gezegende te zien en naar zijn liefderijke woorden te luisteren; de toeloop wordt bij den avond grooter. Zijn voordrachten duren soms tot ver in den nacht.

Van dit alles was ik reeds nauwkeurig onderricht geworden, daar ik in mijn zondig hart het afschuwelijke plan had gesmeed om met mijn heden de bijeenkomst te komen overvallen. De gaven aan levensmiddelen en Meedingstoffen, die velen der bezoekers met zich brengen om aan de orde te schenken, vertegenwoordigen weliswaar geen bijzonder rijken buit, maar zijn toch niet geheel te versmaden. Mijn plan was echter voornamelijk, om dan eenige rijke burgers te ontvoeren, ten einde hun een zwaar losgeld af te persen. En ook verbond ik hiermede de hoop dat ik door een dergelijke vermetele daad, even buiten de stadspoort, Satagira eindelijk buiten zijn muren zou kunnen lokken. Want toen ik dit. plan opvatte, was zijn voorgenomen reis mij nog niet bekend.

Gij moet dus niet verzuimen, edele vrouwe, u morgen tegen den avond naar den ouden Krishnatempel te begeven ; ikzelf verlang er thans heen te ijlen om wellicht nog wat te kunnen hooren. In deze schoone maneschijn-

Sluiten