Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Angulimala verzocht de bedienden te wachten en noodigde ons uit hem te volgen. Maar eerst lieten wij al de meegebrachte bloemen en eenige fraaie tapijten er uithouden. Vervolgens gingen wij, voorafgegaan door onzen statigen begeleider naar den tempel, tusschen de saamgestroomde menigte door, die eerbiedig voor ons plaats maakte.

Hier spreidden wij nu de tapijten over de treden uit en slingerden bloemkransen. om de oude, verweerde zuilen. Daarop ledigden Vasitthi en ik een ganschen korf met rozen, waarvan wij de bladen op het tappijt der bovenste trede strooiden, alwaar de Verhevene zou komen te staan.

Inmiddels had de menigte een grooten halven kring gevormd; de leeken links, de monniken en nonnen rechts van den tempel, de voorste rijen zittende op het gras. Ook wij namen nu plaats op een omgevallen zuil, slechts weinge schreden van de treden verwijderd.

Ongeveer een vijfhonderd menschen zullen daar verzameld zijn geweest, maar in dien ganschen kring heerschte er een geluidlooze stilte; slechts nu en dan vernam men het zachte suizen en fluisteren der bladeren.

Sluiten