Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar de toenemende verduistering van Brahma's glans bestendig voelbaarder werd en de sterrengoden rondom al meer en meer verbleekten —

Terwijl deze bestendig onrustiger flonkerden en vonken verspreidden, terwijl er uit Brahma's roodachtigen, steeds duisterder wordenden gloed groote vlammenstrepen uitschoten, die hier en daar de ruimte doorkliefden, alsof de god met honderden reuzenarmen naar den onzichtbaren vijand zocht, die hem beangstigde —

Terwijl er door de gestoorde beweging der hemellichamen wervelstormen ontstonden, die geheele sterrensystemen uit het Brahmarijk verdreven, waardoor golven van duisternis de ledige ruimten vulden, evenals het zeewater een schip binnenstroomt dat lek geworden is, en terwijl öp andere plaatsen systemen in elkaar geraakten en een wereldbrand veroorzaakten, waaraan de uitbarsting geheele fonteinen van vallende sterren in Brahma's vuurpoel slingerden.

Terwijl de donder van tegen elkaar indruischende, elkaar overstemmende harmonieën — het doodsgereutel der sferenmuziek — steeds 'vreeselijker rolde en van hemelstreek tot hemelstreek weerklonk: deelde Vasitthi onverstoord en omstandig Kamanita haar laatste lotgevallen op aarde mede.

Sluiten