Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voorschijn treden, die zoowel voor het tegenwoordige als het toekomende heil aanbrengt, stralend opvlamt en hcht verspreidt, en het gewone woordenweefsel der asceten en priesters verjaagt.

Daar nu de natuur om ons heen dit beeld tot werkelijkheid had gemaakt, verheten wij het Krishnabosch bij Kosambi en terwijl wij onze schreden oostwaarts richtten, snelden wij gindsche zon voor den heiligen levenswandel te gemoet.

DRIE EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK. De Nirwana van den Volmaakte.

Mijn krachten veroorloofden mij per dag slechts korte afstanden af te leggen en noodzaakten ons om nu en dan een rustdag te houden, zoodat wij eerst na een pelgrimstocht van een maand te Vesali aankwamen, waar wij wisten, dat de Volmaakte zich een tijdlang had opgehouden, doch welke plaats hij zes weken geleden weder verlaten had.

Kort te voren hadden wij in een dorp, waar aanhangers van de leer woonden, vernomen dat Sariputta en Maggollana tot Nirwana waren overgegaan. Sariputta was de discipel, die den meester geleek en had evenals de Verhevene zijn tachtig jaren bereikt. Was het mogelijk, dat ook Buddha het einde van zijn aardsche leven naderde?

Sluiten