Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is waarschijnlijk, dat de onrust, door deze vrees verwekt, een overblijfsel van koorts bij mij deed ontstaan; in ieder geval, ik kwam ziek en afgemat te Vesali aan.

Hier woonde een rijke leekezuster die steeds veel zorg betoonde voor doorreizende monniken en nonnen en zoodra zij hoorde dat er een zieke non was aangekomen, zocht zij mij dadehjk op en bracht Medini en mij naar haar huis, waar zij ons op de vriendelijkste wijze verpleegde.

Ik deelde haar mijn vrees mede en vroeg haar of de mogelijkheid bestond, dat de Verhevene, die even oud was als Sariputta, ons nu ook weldra zou verlaten?

Toen barstte de vrome ziel in een vloed van tranen uit en zei schreiend:

— Ach, u weet het dan nog niet? Hier in Vesali — omstreeks twee maanden geleden — heeft de Gezegende voorspeld dat over drie maanden zijn Nirwana zou plaats hebben. Wij hebben hem allen voor de laatste maal gezien. En dan te deriSen, dat indien Ananda verstand genoeg had gehad en ter rechtertijd gesproken had, dit nooit zou gebeuren, maar Buddha zou blijven leven tot aan het einde dezer wereldperiode.

Ik vroeg haar wat de goede Ananda daar dan aan had kunnen doen en hoe hij zulk een berisping had kunnen verdienen.

— Op de volgende wijze, antwoordde zij. Op zekeren dag bevond de Volmaakte zich met Ananda buiten de stad bij den Capalatempel. De Gezegende zeide tot Ananda, dat hij, die de geestelijke krachten in zich

Sluiten