Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dat Kusinara is zeker niet veel meer dan een dorp en schijnt geheel in het struikgewas begraven te liggen. Hoe kunt gij dan vreezen dat de Volmaakte daar zou willen sterven? Hij zal toch met meer waarschijnlijkheid eenmaal van ons gaan in het Jetavanapark bij Savitthi of in een zijner-beide parken bij Rajahaga, maar in dezen uithoek zal de Verhevene voorzeker niet willen sterven. Wie heeft ooit hooren spreken van Kusinara!

— Wellicht zal men van nu af aan hooren spreken van Kusinara, zeide ik en liep door.

Doch al heel spoedig waren mijn krachten zoodanig uitgeput, dat ik moest besluiten de naastbijliggende kale hoogte te bestijgen, in de hoop van daar iets te kunnen waarnemen dat er op .duidde dat wij in de nabijheid van Kusinara waren gekomen.

In tegengesteld geval zouden wij daar den nacht moeten doorbrengen aangezien wij er minder kans hadden, door roofdieren of slangen te worden overvallen; bovendien zouden wij er eenigszins vrij bhjven van de koortsachtige moerasdampen.

Zoodra wij op de hoogte waren gekomen, keken wij tevergeefs uit naar iets wat op een menschehjké woning geleek. Het kreupelhout werd schijnbaar steeds hooger, als een tapijt dat langzaam van den grond wordt opgelicht. Verderop kwamen zware boomen boven het lagere struikgewas uitsteken; dichte bladerkronen welfden zich boven elkaar; een bergstroom verdween schuimend in een nauwe kloof — dezelfde stroom in wiens kalm vlietend water wij ons gebaad hadden.

Sluiten