Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen niet-aanschouwen. Dat is het einde van het hjden, de rustplaats, het rijk van den vrede, het onzichtbare Nirwana.

— Help mij, gij heihge, dat wij opnieuw kunnen bestaan in gindsch rijk van den vrede.

— „Bestaan" — heeft de Heer gezegd — „heeft daar "geen geldigheid. Niet-bestaan heeft daar geen geldigheid." Alles wat tastbaar of voelbaar is — heeft daar geen geldigheid.

— Maar wat helpt mij het onvoelbare, het onbegrijpelijke? %lp|v

— -Vraag liever: is, wat voelbaar is, nog wel waard om er de hand naar uit te strekken?

— Ach, Vasitthi; waarlijk, ik geloof dat.ik eenmaal een brahmaan moet hebben vermoord of een soortgelijke misdaad hebben begaan, dat mij in Rajagaha's straten zulk een ontzettende vergelding trof. Want ware ik toen niet zoo plotseling aan het einde van mijn leven gekomen, -dan had ik aan de voeten van den Verhevene gezeten; ja, ik zou zeker, evenals gij, bij zijn Nirwana tegenwoordig zijn geweest. En ik zou thans te moede zijn zooals gij nu zijt. Maar, welaan Vasitthi — terwijl gedachten en voorstellingen, ons nog toebehooren, doe mij den volgenden dienst: beschrijf mij nauwkeurig den Volmaakte, opdat ik hem in mijn geest zal kunnen zien en zoodoende deelachtig worden wat mij op aarde ontzegd werd. En voorzeker zal mij dit den vrede schenken.

— Gaarne, mijn vriend, antwoordde Vasitthi — en nu bescheef zij hem het uiterlijk van den Volmaakte

Sluiten