Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbetredene? Zouden wijzelf dien weg ooit willen volgen — den weg naar het onbetredene? En de honderdduizendvoudige Brahma overwoog:

— Welaan, al mijn lichtsterkte, die nu in de ruimte verspreid is, wil ik weder tot mij trekken — opnieuw deze werelden in de duisternis van den Brahmanacht dompelen en al mijn licht wil -ik in een enkele straal verzamelen en deze richten op gindsch wezen, ten einde hem alsnog te redden voor mijn Brahmawereld.

En de honderdduizendvoudige jBrahma trok zijn geheele in de ruimte verspreide lichtsterkte tot zich, zoodat alle werelden terugzonken in de duisternis van den Brahmanacht. En terwijl hij nu zijn hcht in een enkelen straal verzamelde, richtte hij deze op Kamanita.

En na die straal gedurende vele millioenen jaren te hebben laten werken, dacht Brahma:

— Thans moet er op die plaats de meest schitterende ster van de geheele Brahmawereld schijnen.

En de honderdduizendvoudige Brahma trok deze eenige straal, met toereikende lichtsterkte om honderdduizend werelden te verlichten, nu tot zich en verspreidde zijn licht weder door de geheele ruimte.

Doch op de plaats waar hij de meest schitterende ster hoopte te zien schijnen, kon hij slechts een kleine, verdwijnende vonk ontdekken.

En terwijl in de oneindige ruimte werelden naast werelden hun hcht lieten schijnen en jubelend den nieuwen Brahmadag begroetten, doofde de pelgrim Kamanita geheel uit, evenals een lamp waarvan de pit den laatsten droppel olie heeft opgezogen.

Sluiten