Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bh.

Voorwoord 5

i

DE OPROEP.

Ontwaakt! 11

"Ik ben" 11

De groote Helpers 12

De Heer van Liefde 14

De Christus in u 15

*

De komende Leeraar 16

Waarom Hij komt 16

Het bereiden van Zijn weg 18

Volgt Hem! 19

II.

HOE WIJ ONS MOETEN BEKWAMEN.

Onderscheidingsvermogen 23

Geen blinde gehoorzaamheid 24

Vertrouwen 24

Liefde: haar macht 26

Liefde: de eenige weg 27

Liefde in handeling 28

Vriendelijkheid 29

De lagere rijken 30

Eenheid 31

Van zelf tot Zelf 33

Dienst 35

Geeft! 36

Vraagt niets 37

Zelfs geen erkenning 37

Sluiten