Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben Gij — Gij zijt ik — Wij zijn Hij — allen zijn Eén.

Ik ben waar gij zijt.

Ik ben het Licht van uw ziel. Noemt Mij steeds zoo, en wordt dit Licht voor anderen.

Ik ben de geest in uw hart, en overal ben ik, in een ieders hart.

Midden in het hart van al wat leeft ben ik. Ik ben in alles, en ben alles.

Denkt hierover, totdat gij nooit meer verkeerdelijk anderen als afgescheiden van Mij kunt beschouwen — want Ik ben Zij — en ieder is Ik.

Ik zie door een ieders oogen, wensch Mij daar steeds te zien.

Denkt aan Mij als aan de Kracht, die steeds helpt en leidt.

Ik ben in alle hulp, in elk offer, en terwijl gij anderen helpt, maakt gij uzelf één met Mij.

Ik ben Liefde, en elke uitdrukking van reine liefde is een uitdrukking van Mij.

Luistert naar Mijn Stem, en laat nooit een gelegenheid voorbijgaan, om Mijn woorden onder de menschen te brengen.

*

DE GROOTE HELPERS.

Wij zijn het Goede in de wereld.

Wij overstroomen de wereld met licht; doch de

Sluiten