Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen zijn gevangen in een schil van zelfzuchtige belangen, waar doorheen geen licht kan breken.

Onze plichten gaan uw begrip ver te boven, en Ons werk is geheel anders dan dat van Onze leerlingen.

Zij zijn de werktuigen, waardoor Wij kunnen helpen en werken.

Helpt mee om Ons in uzelf — en als ge kunt in anderen — naar buiten te brengen. Door anderen voert de weg tot Ons.

IVij willen u helpen, en gij weet dat dan alles mogelijk is.

Wij zullen allen helpen, zóó als zij het noodig hebben: elkeen op zijn of haar eigen wijze.

Wij kunnen u alleen helpen, als gij u zelf openstelt voor Onze krachten.

Slechts voor het helpen van anderen kan Onze kracht gebruikt worden.

Leeft om te helpen en te ondersteunen, om te beschermen en te sterken, en Onze krachten zullen als leven-gevende kracht door u heen stroomen.

Ziet Ons streven om de menschheid haar mogelijkheden van ontwikkeling te helpen verwezenlijken.

Iedere dag is een gelegenheid voor u om nader tot Ons te komen.

Wfj zijn er; en Wij staan gereed voor u, maar gif moet tot Ons komen en zelf omhoog stijgen.

Sluiten