Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEER VAN LIEFDE.

Hij is het, de Groote, aan Wien gij toebehoort, evenals liefde bij liefde behoort — die zichzelf is.

Hij is het. Dien gij in allen moet zien: allen zijn Hij — Hij is allen.

Hij is uw Heiland en uw Broeder, Die elke seconde Zijn leven geeft, om u nader tot uw Zelf te brengen. Door en in Hem vinden de menschen zichzelf.

Liefde is Zijn Levensadem, waarmede Hij de harten der menschen helpt hun goddelijke krachten te ontvouwen.

Alle liefde is Hij, is Zijn openbaring.

Liefde is de eenige weg om Hem te bereiken, den Eenen, Die de belichaamde Liefde is.

Allen kunnen Hem bereiken, zoo zij krachtig genoeg willen.

Gelooft in Zijn kracht, Zijn machtige hulp, en laat Zijn Licht in uw ziel schijnen, en in de wereld uitstralen door uw daden en woorden.

Denkt er steeds aan, wat Hij verlangt dat gij doet. Niets, dat Zijner niet waardig is, mag ooit in of door u komen.

Hebt Hem lief met geheel uw wezen, en heft uw bewustzijn op tot Zijn liefde voor u.

Stort Zijn liefde uit met dezelfde kracht waarmede gij ze ontvangt.

# Door anderen lief te hebben, hebt gij Hem lief.

Weest er zeker van Zgn begrip van liefde na te volgen.

Sluiten