Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij heeft elk atoom, elk levend schepsel, elk menschelijk wezen lief, onverschillig Wat zij zijn of doen. Hebt hen op Zijn wijze lief.

Elke ademtocht van u moet Zijn liefde in de wereld zenden.

*

DE CHRISTUS IN U.

Hij is de Eene, Die ieders hart regeert, wie het ook moge zijn.

Vanuit het hart kunnen alle daden door Hem, de Liefde der geheele wereld, geregeerd worden.

Vindt Hem in uzelf. Denkt meer aan Hem, als steeds in uw hart vertoevende.

Denkt aan Hem niet slechts als aanwezig in uzelf, maar in alle anderen ook; als het Groote Wezen, dat zich openbaart in al wat leeft en is.

Doet Hem in u ontwaken tot steeds voller uitdrukking en onderdrukt alles, wat Hij niet is.

Helpt anderen Hem in zich te doen ontwaken.

Als Hij uitdrukking kan vinden in hun harten, zullen allen gezegend worden door Zijn tegenwoordigheid.

Zijn' eerste aanraking is het ontvangen van het Christuskind. Het zal daar binnen groeien en steeds sterker worden en u reiner en beter maken.

Maar het ontwikkelt door smart, vergeet dit nooit.

Iedere smart zal het sterken en dan zal het spoedig geboren worden en zal u tot een der Onzen maken.

Sluiten