Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen offer is te groot voor uw Goddelijken Broeder.

Alles zal afhangen van de trap, waartoe de menschheid zich zal kunnen verheffen met deze poging van de Helpende Handen, die naar haar uitgestrekt zijn in barmhartig medelijden.

Hij wacht, om den strijd te strijden voor de overwinning der opperste liefde.

De menschheid heeft nu de keus tusschen licht of ellende.

Spoedig zal zij haar donkerste tijdperk achter zich hebben, en licht zal schijnen, waar duisternis heerschte.

Eeuwige vreugde en een ruimere geest staan op den drempel, en verdriet en smart zullen spoedig tot een duister verleden behooren.

Zaligheid en geluk wacht den menschen, aan hen om het aan te grijpen.

Met één groote krachtsinspanning kan hun lijden nu eindigen.

Ind ien zij Zijn licht willen zien, en zich daarheen wenden, en Zijn Liefde beseffen, dan zal het ophouden.

Vrede zal op aarde heerschen in het tijdperk, dat Hij aan de menschen zal komen brengen; Vrede, gegrondvest op liefde; Vrede, die de scheidsmuren afbreekt tusschen de rassen, tusschen natiën, tusschen klassen en standen.

Goddelijke waarheid zal de wereld verlichten, als Hq komt.

Maar de mensohheid moet ontwaken, en Zijn Hulp en de Onze waardig zijn.

2

Sluiten