Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel moet veranderd worden, velen geholpen worden, voordat Hij onder de menschen kan vertoeven.

Luistert naar Zijn Roepstem, gij allen die geslagen zijt in de boeien van zelfzucht en onwetendheid.

Ziet uw plicht, ziet welke mogelijkheden er voor u liggen in het werk, dat Hij wil, dat ge voor Hem doet.

HET BEREIDEN VAN ZIJN WEG.

Helpt mee aan het werk van voorbereiding voor de komst van den Heer van Liefde door liefde, te leven en door Zijn liefde aan allen te geven.

Spreekt tot allen over Hem.

Laat geen enkele gelegenheid voorbijgaan om de boodschap te brengen, zoodat velen erop mogen antwoorden, wanneer de tijd daar is. Leert de wereld Hem zien, zooals Hij zich openbaart in het brengen van broederschap onder de menschen, iets waarvoor zooveel bewegingen nu werken.

Zegt hun, dat slechts zij Hem kunnen zien, die hun blik wenden in de richting waar Hij staat, op het pad van broederschap en liefde.

De wereld moet nauwer en nauwer in aanraking gebracht worden met Zijn leeringen; maakt ze bekend aan allen.

Doet de menschen de enorme poging beseffen, welke nu gedaan wordt bij de vorming van het nieuwe ras.

Doet hen het gewicht begrijpen van dit keerpunt, waarop het Licht wederom wordt aangeboden.

Sluiten