Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anderen te helpen Hem te bereiken, dat moet uw eenig streven zijn.

Veel kan er nu gedaan worden, en een beter resultaat zal bereikt worden door alles wat nu gedaan wordt, dan door al wat gedaan kan worden, wanneer Hij komt.

Gebruikt al uw kracht om Zijn invloed te versterken. Bereidt Zijn weg op elk mogelijke wijze.

*

VOLGT HEM!

De Heer van Liefde zal, wanneer Hij komt, vele kanalen noodig hebben, waardoor Hij Zijn werk zal kunnen doen, om Zijn Boodschap van liefde en mededoogen onder de menschen te brengen.

Velen zijn er noodig, en weinigen zijn gereed.

Ik kom nu alle werkers bijeenroepen, die bereid zijn, om geoefend te worden voor Zijn Dienst.

Ik kom tot velen in deze dagen, om hen gereed te maken voor het werk, dat in de naaste toekomst gedaan moet worden.

Dit zijn tijden waarin veel gevergd wordt van allen, die de belangrijkheid van den nieuwen cyclus kunnen zien, en Onze leerlingen moeten in aantal en in kracht toenemen, teneinde het werk te volbrengen.

wü hebben alle werkers noodig, die Wij voor bepaald werk kunnen krijgen en oefenen; iedereen in die lijn, waarin hij het sterkst is en steeds voor het ééne zelfde doel.

Wanneer Hij komt, moet de wereld voorbereid zijn om Hem te herkennen, en veel zal ervan afhangen

Sluiten