Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe Onze leerlingen Onze wenken gehoorzamen" Hun Karma is het, dat zij gereed zijn, om in dit groote werk te helpen, en zij kunnen den roep, die in dit uw tot hen uitgegaan is, niet te hoog schatten.

Het is een groote verantwoordelijkheid, die op Onze leerlingen rust, maar liefde voor Hem zal hen in staat stellen steeds meer krachtdadig voor en met Hem te werken.

Zij moeten Onze wachters in de wereld zijn, en hun streven moet voortdurend zijn: hoe Ons werk te doen om het vormen van een betere menschheid, te volvoeren.

Alles wat Zijn leeringen verspreidt. Zijn leer van liefde en offering, ia Ons werk, is hun werk.

Sluit u aaneen, en weest overtuigd van Mijn hulp. Ontvangt Hem binnen in uzelf, en werkt voor Hem, nu Hij u noodig heeft.

Spreekt anderen over de behoefte aan voertuigen voor Onze krachten en laat inmiddels aan allen weten, dat de Groote Heer gereed staat te komen.

Wü beschermen u en hebben u steeds meer lief om alles, wat gij bereid zijt voor Hem, den Meester aller Meesters, te dragen.

*

Sluiten