Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN.

Wij kunnen geen marionetten gebruiken, noch menschen, die geen onderscheidingsvermogen bezitten!

Wij hebben werkers noodig, die onafhankelijk kunnen werken.

Wij hebben samenwerking noodig, en daarvoor moet ge de kennis ontwikkelen van wat belangrijk en van wat onbelangrijk is.

Wij zullen uw gezond verstand zeer dikwijls toetsen — want ge moet leeren alleen te staan, zoo dat Wij op u kunnen vertrouwen.

Wat Wij van u verlangen is, dat ge u op uw eigen krachtigen geest verlaat.

Ge moet leeren, dat slechts gij zelf hebt te beslissen wat de persoonlijkheid moet doen of laten, en op welke wijze.

Weet, dat Wij nooit iets aan Onze leerlingen opdringen.

Weest ervan verzekerd, dat ge naar uw diepste overtuiging het goede gekozen hebt, en handelt dan in overeenstemming daarmee, zelfs als het tegen Onze uitdrukkelijke wenschen is.

Want zelfs uw geloof in Ons mag niet uw eigen inwonende kracht remmen.

Het onafhankelijke denken en handelen moet zoo sterk ontwikkeld worden, dat gij steeds zorg draagt, nauwkeurig te onderscheiden voordat ge spreekt, handelt of zelfs denkt.

Beoefent onderscheiding in alle dingen. Het is nooit verstandje in uitersten te vervallen.

Sluiten