Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Goddelijke Wet, de Wet, welke ge volgen moet, moet steeds toenemen.

Indien ge onze wetten volgt, ben ik steeds met u. Beseft Mijn tegenwoordigheid, en kweekt een krachtiger vertrouwen in Mij.

Ik sta achter u bij elk onzelfzuchtig werk om uw medemenschen te helpen.

Wanneer ge Mij ook roept, kom lk-zelf en stort Mijn liefde en kracht in u uit. En dan kunt ge steeds doorgaan en zult niet uitgeput raken.

De bron van kracht is in uw geloof in Mij, want geloof is kracht.

Uw vertrouwen in ons is niet het voornaamste, dat geleerd moet worden; wat ge ook moet leeren is te vertrouwen in uw eigen Zelf.

Ge moet uzelf en Ons vertrouwen en niet meegaan met meeningen en gedachten van anderen, onverschillig, wat zij zijn. Zij mogen zeer goed ooor hen zijn; maar gij moet uw innerhjken God vertrouwen, en Ons kennen als zoodanig.

Vertrouwt op uw eigen krachten, en wordt zekerder. Verzwakt uw kracht niet door twijfel.

Vertrouwt op uw intuïtie, welke u nooit zal begeven, wanneer gij u tot haar kunt opheffen.

Door te falen in vertrouwen in uzelf, begeeft gij Mij.

Hebt elkander lief en vertrouwt uw medewerkers, anders kan niets volbracht worden.

Hebt allen lier en vertrouwt allen.

Sluiten