Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien er geen liefde was, hoe zou dan de wereld blijven bestaan ?

Door liefde kwam zij tot bestaan, door liefde zal zij verlost worden.

Maar de mensch zelf moet het doen. Wij kunnen slechts helpen, en hem den weg wijzen.

LIEFDE: DE EENIGE WEG

Liefde is het eenige, dat u den weg zal wijzen, om Ons te bereiken.

Denkt nooit één oogenblik, dat andere eigenschappen van evenveel gewicht zijn; indien gij ze alle hadt en ge hadt de liefde niet, zoudt ge nooit Eén kunnen worden met Ons werk, dat alleen door liefde gedaan wordt.

En als ge liefde genoeg hebt, zal al het overige te zijner tijd komen.

Hebt iedereen en alles lief, en ge zult steeds nader tot Ons komen.

Maakt uzelf gereed en waardig: uw grootere liefde zal uw groei aantoonen. Zij moet universeel worden.

Het is niet voldoende liefde te bezitten: ge moet liefde geven, liefde leven, liefde worden; totdat ge in alles één met Ons zijt.

Peinst over liefde als de ééne eigenschap, waardoor gij Hem helpen kunt, en die u in Onze Loge zal brengen.

Gij zijt het Pad, indien gij liefde leeft.

Sluiten