Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEFDE IN HANDELING.

Maakt liefde tot een werkelqkheid in uw onmiddellijke omgeving, en niet tot een vaag en ver verwijderd iets. Zij is er; gebruikt haar, leeft haar, geeft haar aan allen, zonder uitzondering.

Gij moet allen liefhebben, onverschillig of zij het naar uw meening verdienen of niet.

li lLdLie Ziel " °nS dierbaar en «e moet hen allen liefhebben als Ons voertuig.

Geeft overvloedig liefde, altijd, onafhankelijk ervan wat anderen u aandoen.

Weest rein en sterk, en hebt lief 1 Ja, weef en hebt hef.

Leidt steeds meer een leven van liefde, totdat uw hartslag en uw levensadem liefde wordt.

Ge moet liefde openbaren als uw eigen leven, hetwelk liefde is.

Maar gij moet het doen. Wij kunnen niet voor u de wereld liefhebben.

Brengt liefde, waar ge gaat.

Liefde, steeds meer liefde, moet en kan door Onze leerlingen geleefd worden, totdat zij ten slotte een levende uitdrukking zijn van liefde en hulpvaardigheid.

Wordt zoo vervuld van liefde, dat geen gedachte, welke haar boodschap niet in zich draagt, ooit uw bewustzijn verlaat.

Laat liefde even natuurlijk van u uitgaan als de geur van de bloem en laat allen in uw nabijheid dien goddelijken adem in zich opnemen.

Sluiten