Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervangt ze door vriendelijke, hulpgevendé gedachten. Brengt dit trouw in toepassing, en spoedig zullen zij tevergeefs aankloppen en nooit meer terugkeeren.

Geeft steeds liefde, en weest steeds vriendelijk, zacht en nederig.

Toch moet ge, waar het het werk, het helpen der menschheid betreft, in staat zijn uw en Onze kracht op de volledigste wijze uit te drukken.

Wij hebben krachtige helpers noodig.

*

DE LAGERE RIJKEN.

Voelt uzelf in elk atoom rondom u, in mensch en dier, in al zijn bestanddeelen en rhythmische uitingen. Hebt allen eoen lief.

Volgt de Stem der Liefde en laat uw gedrag nooit gedurende een seconde door andere modeven leiden.

Hebt steeds reiner en krachtiger lief; aldus bereikt ge het Eene Hart in alles.

In het Groote Hart is er geen verschil. Allen worden gevoed door het eene levensbloed. Allen zijn zoo nauw verbonden, dat zij elkaar voortdurend aandoen.

Zoolang gij verschil ziet, is er gebrek aan liefde, want liefde is het leven in alles.

Leeft haar en geeft haar aan alle schepselen, zonder uitzondering.

Hebt al wat leeft lief. Allen zijn een uitdrukking van Zijn leven. Zijn liefde.

Sluiten