Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkt voor dieren en menschen, beiden. Leert den menschen liefde voor de hulpelooze schepseltjes.

Mededoogen voor alles is hetgeen wij verlangen dat Onze leerlingen zullen toonen; het telt meer dan eenig ander ding in deze wereld.

Alles is Een, en dieren zijn Hem even na als het hooger ontwikkelde deel in de evolutie.

Het Universeele Hart slaat in het nietigste leven en de Groote Alvader voelt en ademt in elk leven.

Denkt na over dat Eene Groote Wezen, Wiens uitdrukking allen zijn, en voelt uw nauwe verwantschap met alle levende wezens.

Alle rijken moeten geholpen worden.

Helpt de dieren, helpt de planten, door meer liefde en geduld; en zoo zult ge de komst verhaasten van het Licht, dat Hij zal brengen en dat Hij voor eeuwig op aarde zal vestigen.

Maakt uw ware Zelf één met het Zelf van allen, en voelt uw Eenheid met alle leven.

Alle leven is gelijk, alleen de vorm beperkt de uitdrukking ervan.

EENHEID.

Maakt uw bewustzijn één met alle leven rondom u, en ziet Mij in allen.

Allen zijn slechts deelen van Mij; de Natuur evenzoo en alles wat is.

Denkt steeds aan Mij en U als Eén, en ook aan Hem en zelfs aan den Hoogsten kunt ge niet anders denken dan als Eén met allen, met den laagst ontwikkelden, zoowel als met den hoogst denkbaren.

Wij zijn allen Eén: de Eéne Goddelijke Vlam.

Sluiten