Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenheid en liefde moeten een levende werkelijkheid worden, en niet louter woorden.

Zonder liefde kan eenheid nooit verwezenlijkt worden, omdat liefde is: eenzijn met allen. Onzelfzuchtige liefde is het Al-leven.

Indien ge liefde zijt, kunt ge niet anders dan de geheele wereld ermee omgeven, omdat ge dan en eerder niet, beseffen zult dat de wereld u-zelf is.

Ja, ge weet het met uw verstand, maar dat is niet genoeg.

Gij zijt anderen.

Gij allen zijt stralen van hetzelfde Licht, van hetzelfde Leven, en ge moet deze eenheid voelen.

Gij zijt deel van den Eénen in Wien gij leeft en ademt; slechts een kleine vonk in dat Groote Wezen, waarin ge uzelf voelt als Eén met allen.

Beseft nu uw Eenheid met al de andere geopenbaarde deeltjes.

Veroorlooft 'uzelf in 't geheel niet meer in termen van afgescheidenheid te denken.

Leeft in het Al, inplaats van in het kleine afgescheiden deel, en ge zult de volheid van het alomvattende Leven ondervinden-

Denkt aan eenheid, en plaatst uw bewustzijn buiten den vorm, aldus één-wordend met het albewustzijn.

Wilt de eenheid van alle openbaring zien, en spoedig zult ge weten, dat uw leven in allen gelijk is.

Beseft eenheid, leeft eenheid met allen, met wie ge in aanraking komt.

Alle menschen zijn Eén.

Helpt dat Eéne in zijn ontwikkelingsgang naar een

Sluiten