Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beseft meer en meer uw waren aard, en geeft het kleinere op voor het grootere, het voorbijgaande voor de ware bron aller uitdrukking.

Dan zal de strijd tusschen het kleine hart en het universeele hart niet zoo moeilijk zijn.

Alles wat ge voor uzelf verlangt, brengt smart en teleurstelling.

Doodt het beginsel van dingen voor uzelf te wenschen en boven de schijnbare leegheid is de heerlijk' heid van het alomvattende leven.

Geeft uzelf aan den Eénen Groote, Die spoedig temidden uwer zal komen; dient Hem, inplaats van uw kleine zelf.

Niemand kan Zijn helper zijn zonder liefde en bereidwilligheid om het lagere aan het Hoogere op te offeren.

Werkt voor en mèt Hem, totdat Hij uw geheele zelf wordt; slechts door meer aan Hem gelijk te worden, kunt ge Hem verstaan.

Hij is uw ware Zelf.

Gebruikt al uw krachten om te strijden tegen de verleidende macht van zelf-bevrediging en onwetendheid.

Door uzelf te vergeten en door steeds aan Ons te denken, kunt ge Onze kracht, Onze macht tot u trekken, maar slechts door uzelf te oergeten.

Alles wat tot de persoonlijkheid behoort, moet zijn gewicht verliezen.

Het is de grootste hulp, die ge haar geven kunt het gevoel, dat zij U gehoorzamen moet, en dat zij niets te zeggen heeft.

Laat haar Mijn dienaar zijn, om het uiterlijke werk te doen; om te zorgen voor de physieke aangelegen-

Sluiten