Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden, welke moeten dienen om Mijn werk op de allerbeste wijze mogelijk te maken.

Ziet hoe dringend er hulp noodig is in deze kritieke periode van de evolutie der wereld, en weest Ons voertuig, teneinde het Levensrad zoo te wenden, dat men het doel der Schepping verstaan moge.

Weest in staat om uzelf weg te cijferen bij alles wat ge doet. Uw persoonlijkheid moet werken en denken en spreken onder toezicht van uw ware Zelf, uw ware "Ik".

Geen vergissingen zijn mogelijk, indien dat Zelf eenmaal begrepen is.

DIENST.

Dienst is het wachtwoord op het pad, dat naar Mij leidt: dienst, die blijmoedig bewezen wordt, en met liefde voor allen.

Ge moet slechts één gedachte hebben, namelijk hoe ge iedere minuut van den dag het beste kunt dienen.

Weest bereid de minste onder de dienaren te zijn. Weest nederig als de nederigste onder de menschen

Vergelijkt de trap waarop gij staat met de Onze.

Slechts door de kleine diensten volmaakt goed te bewijzen, kunt ge u op het grootere werk voorbereiden.

Zoolang de kleine dingen cp uw weg worden gebracht, zijn het deze, waarop wij wenschen, dat ge acht slaat.

lederen dag moet de liefde en toewijding voor den komenden Leeraar en Zijn werk in u toenemen.

Sluiten