Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat alle andere dingen gaan. Maakt uw leven één, en al toewijding aan Hem, en leert slechts voor Hem, den Gezegende, zonder Wien de last der wereld niet te dragen zou zijn.

Elk goed, onzelfzuchtig werk is Zijn werk, en door anderen te helpen, maakt gij uzelf één met Hem.

Denkt geen enkel oogenblik, dat ge Hem op betere wijze kunt dienen dan door allen te helpen, die op uw pad komen.

Helpt iedereen, die tot u komt om hulp, maar zorgt er voor, dat ge niet tracht u te mengen in andermans zaken.

Zoolang gij niet weet, is het beter te helpen, zelfs daar waar het blijkt nutteloos te zijn, dan één gelegenheid te laten voorbijgaan, waar hulp van u verwacht wordt.

Weest steeds bereid tot helpen.

*

GEEFT.

Hebt lief en geeft. Geeft steeds. Velen hebben uw hulp noodig.

Geeft van hetgeen ge bezit aan allen.

Iedere minuut van uw leven moet gegeven worden aan Hem, aan de wereld.

Al uw handelingen moeten nu verricht worden met de gedachte om te geven van al wat ge zijt, van al wat ge hebt, teneinde het groote werk voor den groei der menschheid te bevorderen.

Geeft waar het noodig is, niet voor uw eigen genoegen.

Sluiten