Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geeft vreugdevol aan anderen, wat ge het meest, voor uzelf begeert.

Weest bereid alles op te geven, iederen vooruitgang voor het doel om anderen te helpen.

Maakt uw geheele leven tot één daad van onzelfzuchtig geven van uzelf, dan zullen Wij spoedig in staat zijn u te helpen het Pad te bereiken.

Door te geven kunt ge nooit verliezen, f ★

VRAAGT NIETS. De zon zendt haar licht uit voor anderen, gevend zonder te vragen.

Dat is uw voorbeeld.

Straalt liefde en licht uit vanuit het middelpunt in uw hart, Iaat liefde naar allen uitgaan, maar trekt haar niet naar uzelf toe.

Zendt haar uit zonder het verlangen, dat zij terug moge keeren om u te verwarmen en uw bewustzijn zal zich ontplooien tot een veel grooter volheid.

Werkt terwille van het werk, niet voor het genoegen dat het u verschaft.

Hebt lief om wat ge kunt geven, niet om wat het u kan schenken.

Vergeet uzelf door niets voor uzelf te vragen. *

ZELFS GEEN ERKENNING.

Geeft het zelf op, vraagt niets; geen erkenning voor wat ge doet.

Alle erkenning versterkt de persoonlijkheid, of ge het erkent of niet.

Sluiten