Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toont den waren geest van broederschap in uw eigen leven.

Beseft de kracht van harmonisch samenwerken, streeft ernaar in dien geest met iedereen en overal te leven.

Liefde en harmonie zijn noodzakelijke vereischten, ên het is slechts door hun macht, dat een groep kan werken als kanaal voor Ons werk.

Deze heerlijke tijd zal komen, dat allen die voor Hem werken zich aan de wereld zullen doen zien als één lichaam, en zullen werken ah één; vereenigd door toewijding en liefde voor Hem en voor al wat leeft.

De ware sympathie wordt uitgedrukt door uw bewustzijn in anderen te verplaatsen, en doordat ge u met uw ervaring in hen indenkt.

Denkt zooals zp denken, en ziet en vindt in uw bewustzijn de oplossing voor hun moeilijkheden.

Slechts door uw bewustzijn te vereenigen met dat van anderen, kan sympathie gegeven worden.

Helpt waar ge kunt, om iedereen tot harmonie te stemmen.

VREDE.

Een duurzame vrede zal de uitkomst van dezen oorlog zijn — die in werkelijkheid Mijn Oorlog is.

Vrede is de natuurlijke voorwaarde voor de menschheid om in te leven, terwijl oorlog een tijdelijke, onnatuurlijke handeling is.

Algemeene vrede moet spoedig bereikt worden; ieder kanaal, waardoor dit kan worden tot stand gebracht is noodig en ontvangt hulp van Ons.

Sluiten