Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er rest nog slechts weinig tijd, en het getij moet keeren door de inspanning der menschen zelf.

Werkt hard voor den vrede.

Iedere werker heeft tiendubbel werk te doen in deze dagen van spanning, en de kracht die zij gebruiken kunnen is groot.

Denkt aan vrede over de aarde, ieder uur, iedere minuut.

Dit is belangrijk voor het bereiden van Zijn weg, en om Zijn komst onder de menschen mogelijk te maken.

Voelt den Eeuwigen Vrede, zendt trillingen van rust, van vrede en kalmte uit.

Iedere ledige minuut moet ge met deze gedachte vullen.

Legt meer kracht in uw meditatie over Vrede. Legt meer wilskracht in uw gedachten. Dat is, wat nu noodig is; doet het daarom.

*

GERECHTIGHEID. Vergeving is uw deel, recht doen het Onze.

Vergeet recht doen voor vergeving, rechtvaardigheid voor liefde.

Dit geldt voor allen, en niet slechts voor vrienden en menschen waarvan ge houdt.

Vergeving, liefde en vriendelijkheid behooren tot een hooger gebied dan recht; liefde is boeddhisch, recht mentaal.

Slechts wanneer boeddhi en manas één uitdrukking geworden zijn van goddelijke kracht, kunt ge onder gerechtigheid hetzelfde verstaan als Wij.

Sluiten