Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het feit, dat ge de wet van Mozes: "oog om oog en tand om tand" ontgroeid zijt en dat ge nu den Heer van Barmhartigheid en mededoogen moet volgen — dit wordt niet duidelijk ingezien.

De ziel moet eerst rechtvaardigheid leeren en dan gewillig zijn, rechtvaardigheid terwille der liefde op te offeren — alvorens zij Goddelijke Rechtvaardigheid kan uitdrukken, die hetzelfde is als liefde.

Goddelijk Recht is Liefde; Goddelijke Rechtvaardigheid is Liefde. Zij zijn één.

Hebt altijd eerst lief; laat het doen van recht aan Ons over.

VERGEVENSGEZINDHEID.

Al wat anderen u aandoen: kleine onvriendelijke daden, onrechtvaardigheden, gedachtelooze woorden, behooren tot het onwerkelijke, omdat zij slechts de persoonlijkheid raken, het lager-zelf, dat het onwerkelijke, het voorbijgaande is.

Al wat gij u eigen maakt aan liefde, vergevensgezindheid en vriendelijkheid, behoort tot het werkelijke, omdat het u opheft tot het Hooger Zelf, hetwelk het werkelijke is.

-Tracht liefde te voelen voor hem, die u kwetst, door uw bewustzijn op te héffen tot dit Hooger Zelf, dat uw Zelf is.

Vergevensgezindheid bestaat niet meer, wanneer ge werkelijk lief hebt.

Vergeeft steeds, en beantwoordt haat met liefde, onvriendelijkheid met zachtheid, en helpt uw vijanden met gedachten.

Helpt hen zoo, als gij wenscht door Ons geholpen te worden.

Sluiten