Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoolang gij niet bereid zijt, uw leven voor een vijand te offeren, hebt ge de eenheid nog niet verwezenlijkt, en wordt uw wijze van helpen nog beïnvloed door de persoonlijkheid.

Doet voor anderen, wat ge gaarne voor u zelf gedaan zoudt hebben.

Denkt aan anderen met dezelfde vergevensgezindheid, die iedere ziel voor zichzelf heeft.

Geeft en vergeeft, Mijn Kinderen.

*

KRITIEK.

Het staat aan Ons om te beoordeelen, niet aan U want Wij zien alles, en gij kunt slechts een heel klein deel zien.

Met de tekortkomingen van anderen hebt gij niets te maken.

Gij hebt uw eigen gebreken te verbeteren, en dat is, wat elk mensch te eeniger tijd te doen heeft.

Ieder komt tot Ons langs zijn eigen weg, en niemand anders dan Wij weten, waar zij staan.

Kunt gij niet inzien, dat allen slechts bezig zijn zich te ontplooien en in een proces van groei verkeeren ?

Oefent deze wijze om anderen te beoordeelen, en spoedig zult gij in t geheel niet kunnen veroordeelen, maar zult ge overal en in alles de ontluikende schoonheid van goddelijke macht zien.

Vergissingen zullen zeer waarschijnlijk worden gemaakt, door u zoowel als door anderen. Maar elke dwaling zal haar les brengen.

Indien gij ze niet meer maakt zijt gij volmaakt en dat is nog niet te verwachten van één van ulieden. Denkt hieraan, voordat kritische gedachten vorm aannemen.

Gij moet uw denkvermogen afsluiten, voordat zulk

Sluiten