Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterkt kunnen worden. Hij zou ze louteren met Zijn reinheid; doch zóó vermeerdert gij Zijn werk, inplaats van den last, dien Hij te dragen heeft, lichter te maken.

Uw gedachten moeten zoo vervuld zijn van liefde, dat zij genezende stroomen worden, die de wereld helpen.

*

NUTTELOOZE GEDACHTEN.

Iedere nuttelooze gedachte is veel verspilling van kracht.

Gij moest geen enkele gedachte verspillen.

Leert uw krachten te sparen: verspilt zelfs niet de minste kracht met nuttelooze gedachten of dingen.

Laat elke gedachte voor Ons werken.

Verbant uit uw denken al wat onnoodig en nutteloos is, en ge zult meer kracht hebben voor datgene, wat hulpgevend en noodig is.

Slechts hulpgevende trillingen moeten uw brein verlaten.

Maakt het tot gewoonte om alle nuttelooze gedachten buiten te sluiten, en laat dergelijke gedachten nooit meer tot woorden en zinnen worden.

Het is niet voldoende, dat uw gedachten niet slecht zijn: zij moeten hulpgevend worden en leidend tot goede actie.

Iedere gedachte moet een doel hebben en moet uitgezonderd worden om een bepaald werk te doen.

Iedere keer, dat ge nuttelooze gedachten denkt, mist ge uw gelegenheid om te helpen.

Nuttelooze gedachten zijn een hinderpaal voor den groei.

Sluiten