Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leert te luisteren, wanneer anderen spreken, en helpt tegelijkertijd den spreker met gedachtekracht.

Wenscht nooit te schitteren, noch verlangt tot iemand over uzelf te spreken, tenzij gij volkomen zeker zijt, dat ge door dit te doen, dien persoon helpt, en dit is zeer zelden het geval.

Babbelt nooit over anderen, zelfs niet op een onschuldige wijze.

Spreekt slechts over anderen, als ge hen helpen kunt, of hen verdedigen, bij hun afwezigheidZegt van niemand iets, waarvan ge niet zoudt willen, dat hij het hoorde.

Ind ien ge de woorden bedwingt, voordat ze over uw lippen komen, helpt ge uzelf, helpt ge anderen en zoo werkt ge ook voor Ons, omdat IVS de anderen zijn.

Ge moet een actief zoowel als zwijgend werker voor de krachten van het Licht zijn.

Weest stil en toch actief: stil voor de uiterlijke wereld en actief om Mij te bereiken.

Tracht ernstig en onophoudelijk, en spoedig zult ge in staat zijn beiden, woord en gedachte te beheerschen.

*

WAARHEID.

Alles wat vereenigt is waarheid, alles wat scheidt is onwaarheid.

Het is niet voldoende, dat iets waar is: indien het

4

Sluiten