Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moeite waard is herhaald te worden, moet het ook hulpgevend zijn.

Iets moge waar en vriendelijk zijn, maar indien het niet hulpgevend is om het aan iemand mee te deelen, is het verspillen van kracht dit te doen.

Zegt nooit iets, wat niet volkomen waar is. Weest waar in woord en gedachte.

Weest nauwkeurig in al wat ge doet, waar en stipt in al uw daden en woorden en gedachten.

Indien ge dit niet zijt kan belangrijk werk u nooit toevertrouwd worden.

Denkt elk uur aan de Waarheid, waarvan Hij het levende zinnebeeld is.

Laat de Waarheid door u heen schijnen.

Leeft datgene, wat in u is, wat gij zijt, al het andere is onwaar.

*

REINHEID.

Reiner dan de sneeuw moeten uw gevoelens zijn. Wordt rein — rein als alles, dat reiner is dan gij nu zijt.

Wilt rein zijn dan zullen Wij u helpen.

Ge zult slagen, indien ge vertrouwen hebt — vertrouwen in Onze kracht en in Ons verlangen u te helpen.

Uw eerste plicht jegens uzelf en jegens de wereld is. uw Bedachten te louteren.

Sluiten