Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar gij hebt te herstellen, wat eens bedorven werd ; gij moet zelf de gevolgen van tekortkomingen en onwetendheid uit het verleden te niet doen.

Een sterk lichaam, dat de inspanning van training en werken kan doorstaan, is wat Wij verlangen, indien gij Ons wenscht te dienen en Onze krachten voor de hulp der wereld wenscht te doen uitstroomen.

Gebruikt uw gezond verstand, hetgeen u zal vertellen, dat uw instrument gestemd moet zijn, voordat gij het kunt gebruiken, om dingen voor Ons te doen.

Gij moet er zorg voor dragen uit liefde voor Ons, en voor het instrument tevens, want Wij verlangen, dat het sterk zal zijn.

Versterkt het, maakt het rein en betrouwbaar. Alles zal afhangen van uw eigen inspanning.

Werkt mee met physieke zoowel als met geestelijke wetten; tracht in overeenstemming met beiden te leven. De eene weerspiegelt de andere, daar beiden openbaringen zijn van één en hetzelfde.

Bestudeert de Wet en gaat de uitwerkingen ervan na in physieke stof.

De Wet moet op alle gebieden gehandhaafd worden.

Overwerken is evenzeer een geestelijke als een physieke fout, en de terugslag bewijst dit steeds.

Te weinig handeling brengt tenslotte ziekte; te veel handeling brengt eveneens moeilijkheden.

Zelfs de Meesters geven Hun lichamen rust en gehoorzamen aan de wet der physieke stof.

Verwerpt rein genoegen en ontspanning niet. Neemt tijd voor ontspanning in de natuur; zonneschijn en lucht zijn even noodzakelijk als ontspanning.

Sluiten