Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo voordeelig mogelijk voor anderen te gebruiken, niet voor uzelf.

Spaart uw kracht in minder belangrijke dingen, zoodat ge kracht bezit, wanneer ge haar noodig hebt.

Wordt zelf een kracht en weest niet zoo afhankelijk van uiterlijke omstandigheden.

Komt tot Mij door uw eigen kracht; werpt alles van u af, wat u in den weg staat.

Streeft steeds ijveriger om datgene te volbrengen, wat u Mijn kracht zal brengen. Hebt Mij steeds in uw gedachten, en trekt Mijn kracht tot u.

Leert Mijn kracht gebruiken inplaats van uw eigen. Ge kunt op deze wijze veel beter helpen, dan wanneer ge al uw eigen energie verbruikt.

Gebruikt de kracht die ge hebt op verstandige wijze, en meer zal u gegeven worden.

Mijn kracht moet verstandig gebruikt worden.

BEHEERSCHT UW LICHAMEN.

Slaat uw voertuigen gade. Leert hun meester te zijn. Oefent ze om uw wil te gehoorzamen.

Gebruikt uw macht, om de krachten, die er doorheen werken te controleeren.

Leert u zelf te scheiden van de lagere lichamen, en gebruikt ze als uw werktuigen zonder de beheersching erover te verliezen.

Neemt er eiken dag eenigen tijd voor, om dit te

Sluiten